Chocomous: Buih Di Atas Lautan

Buih Di Atas Lautan

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Akan datang suatu masa, dalam waktu dekat, ketika bangsa-bangsa (musuh-musuh Islam) bersatu-padu mengalahkan (memperebutkan) kalian. Mereka seperti gerombolan orang rakus yang berkerumun untuk berebut hidangan makanan yang ada di sekitar mereka”.


Salah seorang sahabat bertanya: “Apakah karena kami (kaum Muslimin) ketika itu sedikit?”


Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menjawab: “Tidak! Bahkan kalian waktu itu sangat banyak jumlahnya. Tetapi kalian bagaikan buih di atas lautan (yang terombang-ambing). (Ketika itu) Allah telah mencabut rasa takut kepadamu dari hati musuh-musuh kalian, dan Allah telah menancapkan di dalam hati kalian ‘wahn’.”

Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bertanya: “Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ‘wahn’ itu?”

Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, “Cinta kepada dunia dan takut (benci) kepada mati”.

- (at-Tarikh al-Kabir, Imam Bukhari; Tartib Musnad Imam Ahmad XXIV/31-32; “Sunan Abu Daud”, hadis No. 4279)


No comments:

Post a Comment

Copyright © 2016. Designed by Ismi Islamia Fathurrahmi