Chocomous: Taqwa

Taqwa

Umar bin Khattab ra. bertanya kepada Ubay bin Ka’ab tentang taqwa.
    
    Ubay bin Ka'ab: Apakah kamu pernah menempuh jalan berduri?
    Umar bin Khattab: Pernah
    Ubay bin Ka’ab: Apa yang kamu lakukan?
    Umar bin Khattab: Aku berusaha keras dan bersungguh-sungguh.
    Ubay bin Ka’ab: Itulah taqwa.

”Itulah taqwa, kepekaan hati nurani, kebeningan perasaan, rasa takut yang terus-menerus, kehati-hatian yang langgeng, dan kewaspadaan terhadap duri-duri jalan.” - Sayyid Qutb

No comments:

Post a Comment

Copyright © 2016. Designed by Ismi Islamia Fathurrahmi